De examencommissie TKN is voortdurend bezig om het examen te verbeteren en zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van de deelnemers. Mede daarom is deze enquête opgesteld.
We vragen onder meer naar informatie over jouw vaarervaring en vaarplannen, motieven waarom jij deelneemt aan het examen en uiteraard naar jouw mening over het examen. Het invullen van de antwoorden kost waarschijnlijk nog geen 10 minuten. 

Deze enquete is annoniem. Mocht je naar aanleiding van deze enquete 

Er zijn 33 vragen in deze enquête.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.